Στοιχεία Επικοινωνίας
profkanel@gmail.com
6945361357

  Η θεραπεία της αιμορροιδοπάθειας με κυκλικό αναστομωτήρα HEEA

  Πρόλογος

  Η αιμορροϊδοπάθεια ταλαιπωρεί σε κάποια φάση της ζωής του το 20 – 30% του πληθυσμού της γης. Είναι δε, γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων.

  Στην κλασσική αιμορροϊδεκτομή οι αιμορροϊδικοί όζοι εκτέμνονται και το κύριο μετεγχειρητικό πρόβλημα των ασθενών είναι ο έντονος πόνος, ιδίως μετά τις κενώσεις, ο οποίος διαρκεί για αρκετές εβδομάδες.

  Ο A. Longo πρότεινε μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας. Αντί της εκτομής, την αιμορροιδοπηξία των προπιπτουσών αιμορροΐδων, δηλαδή την ανάταξη του προπίπτοντος βλεννογόνου και των αιμορροϊδικών όζων στην αρχική ανατομική θέση τους. Η διάρκεια της επέμβασης είναι μικρή και η μέθοδος είναι ανώδυνη, εάν εφαρμοστεί σωστά. Η ανάρρωση και η επάνοδος των ασθενών στις καθημερινές δραστηριότητές τους είναι ταχεία.

  Η Covidien, το 2010, εισήγαγε στην αγορά το σύστημα HEΕΑ, το οποίο είναι ότι πιο σύγχρονο και τελειότερο υπάρχει και με τα ειδικά εξαρτήματα, που διαθέτει διευκολύνει την αιμορροιδοπηξία σε μέγιστο βαθμό.

  Το HEΕΑ είναι εργονομικό, τυποποιεί και απλουστεύει την τεχνική της αιμορροιδοπηξίας και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον χειρουργό και μεγαλύτερη ασφάλεια στον ασθενή συγκρινόμενο με άλλα σετ αιμορροιδοπηξίας.

  Στο βιβλίο αυτό, το οποίο τυπώθηκε με την ευγενική προσφορά της Covidien γίνεται λεπτομερής αναφορά στην αιμορροϊδοπηξία με το HEΕΑ. Οι ενδείξεις, η τεχνική, τα πλεονεκτήματά της αναλύονται και σχολιάζονται επισταμένα. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό εγχειρίδιο σωστής εφαρμογής της μεθόδου στην καθημερινή κλινική πράξη.

  Αφιερώνεται δε, με συναδελφική εκτίμηση, στους σκαπανείς της ιατρικής επιστήμης και της χειρουργικής τέχνης.

  Ιωάννης Δ. Κανέλλος
  Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.