Στοιχεία Επικοινωνίας
profkanel@gmail.com
6945361357

  Χειρουργική Μαστού

  Η χειρουργική μαστού περιλαμβάνει, την ογκοπλαστική χειρουργική και τις επεμβάσεις αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή.

  Αφαίρεση καλοήθων όγκων.

  Ογκοπλαστική τμηματεκτομή (αφαίρεση τμήματος μαστού)

  Την ραδιοϊσοτοπική εντόπιση του φρουρού λεμφαδένα και βιοψία του.

  Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος και σύγχρονη ανάπλαση μαστού